Bokprojektet – Den moderna vilsenheten

DEN MODERNA VILSENHETEN – tankar om allt som inte går ihop i vår tid” är ett subjektivt försök att problematisera den frihet och individualism som vi har erövrat i det moderna samhället. Det är en tanke- och debattbok med personligt tilltal i en uppfriskande blandning av högt och lågt, satiriskt och poetiskt, psykologikt och politiskt.

Följ med på en upptäcksresa in i det moderna projektet, dess inneboende motstridigheter – och den vilsenheten som följer i dess kölvatten.

Min förhoppning är att du som läsare ska få tankeväckande perspektiv på vår märkliga samtid, och kanske också få nya insikter för att bättre kunna sortera och stångas med den moderna tillvarons dilemman.

Med hopp om god läsning!
Magnus Skånberg / hösten 2018